Dokumenty potřebné k realizaci plynové přípojky:

  • Stanovisko provozovatele distribuční soustavy k přípojce plynu (Odsouhlasení projektové dokumentace)
  • Projektová dokumentace s přehledným zakreslením přípojky plynu s razítkem provozovatele distribuční soustavy a Stavebního úřadu
  • Rozhodnutí stavebního úřadu týkající se plynového zařízení – územní rozhodnutí, stavební povolení (nabytí právní moci), územní souhlas, společný územní souhlas, veřejnoprávní smlouva

Dokumenty potřebné k realizaci plynovodu, přeložky plynovodu, přeložky přípojky:

  • Stanovisko provozovatele distribuční soustavy k plynovodu (Odsouhlasení projektové dokumentace)
  • Projektová dokumentace s přehledným zakreslením plynovodu s razítkem provozovatele distribuční soustavy a Stavebního úřadu
  • Rozhodnutí stavebního úřadu týkající se plynového zařízení – územní rozhodnutí, stavební povolení (nabytí právní moci), územní souhlas, společný územní souhlas, veřejnoprávní smlouva
  • Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní případně nájemní/ zřízení přeložky plynového zařízení
  • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (v případě kupní smlouvy nebo přeložky)